loading please wait..

O nás

Jsme investorem s dlouhodobým horizontem. Zaměřujeme se na sektory, v nichž máme zkušenosti a znalosti. Snažíme se maximálně soustředit na investice s nejvyšší přidanou hodnotou a věnovat jim co největší pozornost.

Vznik společnosti

Manažerský tým finanční skupiny GAIN se začal formovat v roce 2013 v rámci privátních investic Michala Šindlera a Lukáše Uhlíka. Prvotní aktivity toho týmu byly finanční investice a investice prostřednictvím nástrojů peněžního trhu. Poměrně brzy však došlo k rozšíření původní vize a GAIN se stal strategickým investorem se zaměřením na korporátní investice do real estate, energetického průmyslu a zdravotnictví. V průběhu doby došlo k reorganizaci společnosti na GAIN Financial Group a.s. a k vytvoření tří hlavních pilířů: GAIN Solutions, GAIN Private Equity, GAIN Ventures, které dnes finanční skupinu tvoří.

Struktura investic

GAIN Solutions

Prostřednictvím společností GAIN Solutions konzervativně zhodnocujeme vlastní kapitál prostřednictvím investic s pevným výnosem, především do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů. Aktuální pevný roční výnos portfolia společnosti GAIN Solutions je 4,8% p.a. Výnos je očištěný od všech nákladů spojených se správou portfolia.

Private Equity

Společností GAIN Private Equity se na trhu profilujeme zejména v oblasti real estate a private equity se zaměřením na buy-out, kde investuje finanční prostředky zejména formou vstupu do základního kapitálu. Investujeme do již existujících stabilních společností za účasti kvalitního manažerského týmu a následně společně dosahujeme růst hodnoty cílové společnosti v dlouhodobém horizontu. 

Venture Capital

Prostřednictvím společnosti GAIN Ventures rozvíjíme internetovou ekonomiku formou venture capitálu, kde investujeme finanční prostředky zejména formou vstupu do základního kapitálu a manažerského zázemí. Cíleně vybíráme společnosti již po ranné fázi firmy se zavedeným obchodním modelem.

Společenská odpovědnost

Vážíme si prostředí, ve kterém nejenom podnikáme, ale především žijeme. Vedle podpory charitativních a neziskových projektů je proto naší snahou, aby širší společenská odpovědnost byla patrná ve všech oblastech našeho působení. Soustředíme se především na oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.

Aktivity

Rozvíjíme private equity ekonomiku prostřednictvím budování, investování a akvizic společností.

Private Equity

Vstupujeme do stabilních a ziskových společností prostřednictvím kapitálového vstupu s cílem dosáhnout úspěšného růstu společnosti v dlouhodobém horizontu. Budujeme diverzifikované portfolio v širokém spektru oblastí, odvětví a tříd aktiv.

Investice s pevným výnosem

Tvoříme úspěšné portfolio nástrojů s pevným výnosem, které se nám daří zhodnocovat nad úroveň výnosu klasických bankovních vkladů zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem a se 100% návratností.

Venture Capital

Vstupujeme do slibných technologických projektů a budujeme technologické společnosti zítřka na trzích s vysokým potenciálem. Vybíráme projekty již se stabilním obchodním modelem.

Value Creation

Při každé činnosti se snažíme myslet na pozitivní dopady pro zákazníky, investory, zaměstnance a společnost, ve které žijeme a která nám umožňuje naše aktivity podnikat.

 

 

Investujte!

Podílejte se na nápadech finanční skupiny GAIN.

VÍCE INFORMACÍ

Máte projekt?

Představte nám Vaši vizi a najdeme společnou cestu.

VÍCE INFORMACÍ

Kontaktujte nás!

Portfolio

Děláme společnosti silnější a vytváříme podmínky pro dlouhodobý růst. Využíváme příležitostí i těch, kteří jiní nevidí.

Aktivně cílíme na projekty se skrytým investičním potenciálem. Řídíme se investiční filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumíme, a v lokalitách, které jsou nám kulturně i geograficky blízké.

Děláme společnosti silnější a vytváříme podmínky pro dlouhodobý růst, tím pomáháme vytvářet nové pracovní místa, podpořit místní komunity a v konečném důsledku zajistit budoucnost lidí po celém světě.

I když jednotlivé projekty posuzujeme individuálně, je možné uvést tyto základní klíčové sektory:

Zdravotnictví

Klademe si za cíl, naplnit ambici moderního poskytování služeb v oblastech zdravotnictví, které považujeme z demografického hlediska za strategicky důležité – jednodenní chirurgie, stomatologie, preventivní péče, genetika, imunologie a další specializované zařízení poliklinického typu.

Real Estate

Naším cílem je stavět domovy pro lidi. Zkušenosti a znalosti v realitním sektoru jsme získali prostřednictvím vlastních investic do bytových jednotek a komerčních objektů. Soustředíme se na segmenty kanceláří, bytů, retailu a přípravy území.

Energetika

Zkušenosti a znalosti v energetice jsme získali především prostřednictvím vlastních investic do výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.Zajímáme se především o investice do výroby elektrické energie. Jde o strategický obor, který je páteří každé ekonomiky.

Bankovnictví

Naši klíčoví manažeři a analytici mají dlouholeté zkušenosti z prostředí mezinárodních bank, pojišťoven brokerských domů a investičních skupin. Finance jsou jedna z klíčových oblastí, do které hodláme i v nadcházejících letech investovat.

Ukázka některých společnosti v rámci koncernu GAIN:

Kontakt

Ozvěte se nám
mapa1

Rychlý kontakt

GAIN Financial Group a.s.

Na strži 2102/61a, 140 00 Praha 4

TELEFONNÍ ČÍSLO
+420 227 031 140

DOTAZY
info@gainfg.cz

VOLNÁ MÍSTA
jobs@gainfg.cz