loading please wait..

EUROPE IVF International

Project Description

Společnost:

EUROPE IVF International s.r.o.

Popis:

EUROPE IVF International je centrum asistované reprodukce, bylo založeno v roce 2010 se záměrem vybudovat soukromou kliniku poskytující komplexní léčbu poruch neplodnosti. Naše centrum bylo v prvních letech svého působení zaměřeno převážně na zahraniční klientelu. Vynikající výsledky nás zařadily mezi nejúspěšnější evropská centra asistované reprodukce. Velmi nás těší, že jsme mohli pomoci k vytouženému dítěti mnoha párům z Německa, Itálie, Francie, Chorvatska, Srbska, ale například i Austrálie či Spojených států.

Typ investice: JV Dandelion Healthcare a.s.

Hodnota:
Enterprise value > 30M EUR

www.fertility-ivf.eu