loading please wait..

O nás

Jsme investorem s dlouhodobým horizontem. Zaměřujeme se na sektory, v nichž máme zkušenosti a znalosti. Snažíme se maximálně soustředit na investice s nejvyšší přidanou hodnotou a věnovat jim co největší pozornost.

Vznik společnosti

Manažerský tým finanční skupiny GAIN se začal formovat v roce 2013 v rámci privátních investic Michala Šindlera a Lukáše Uhlíka. Prvotní aktivity toho týmu byly finanční investice a investice prostřednictvím nástrojů peněžního trhu. Poměrně brzy však došlo k rozšíření původní vize a GAIN se stal strategickým investorem se zaměřením na korporátní investice do real estate, energetického průmyslu a zdravotnictví. V průběhu doby došlo k reorganizaci společnosti na GAIN Financial Group a.s. a k vytvoření tří hlavních pilířů: GAIN Solutions, GAIN Private Equity, GAIN Ventures, které dnes finanční skupinu tvoří.

Struktura investic

GAIN Solutions

Prostřednictvím společností GAIN Solutions konzervativně zhodnocujeme vlastní kapitál prostřednictvím investic s pevným výnosem, především do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů. Aktuální pevný roční výnos portfolia společnosti GAIN Solutions je 4,8% p.a. Výnos je očištěný od všech nákladů spojených se správou portfolia.

Private Equity

Společností GAIN Private Equity se na trhu profilujeme zejména v oblasti real estate a private equity se zaměřením na buy-out, kde investuje finanční prostředky zejména formou vstupu do základního kapitálu. Investujeme do již existujících stabilních společností za účasti kvalitního manažerského týmu a následně společně dosahujeme růst hodnoty cílové společnosti v dlouhodobém horizontu. 

Venture Capital

Prostřednictvím společnosti GAIN Ventures rozvíjíme internetovou ekonomiku formou venture capitálu, kde investujeme finanční prostředky zejména formou vstupu do základního kapitálu a manažerského zázemí. Cíleně vybíráme společnosti již po ranné fázi firmy se zavedeným obchodním modelem.

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *